ყურადღება,მხედველობით-სივრცითი აღქმა

დაეხმარეთ ბავშვებს სწავლისთვის აუცილებელი უნარების განვითარებასა და გავარჯიშებაში. სავარჯიშოები, რომელთაც ჩვენ გთავაზობთ, სწავლისა და შემეცნების პროცესს საინტერესოს და სასიამოვნოს გახდის ბავშვისთვის.

რვეულში წარმოდგენილია ყურადღების, მეთყველების, მხედველობით-სივრცითი აღქმის სავარჯიშოები.

პროექტის ავტორი: ლელა გაფრინდაშვილი
დიზაინერი:თეო კვიწინაძე

ფასი: 1,90 ლარი