ასოები,კითხვა,ფონემატიკური სმენა.

დაეხმარეთ ბავშვებს სწავლისთვის აუცილებელი უნარების განვითარებასა და გავარჯიშებაში. სავარჯიშოები, რომელთაც ჩვენ გთავაზობთ, სწავლისა და შემეცნების პროცესს საინტერესოს და სასიამოვნოს გახდის ბავშვისთვის.

რვეულში წარმოდგენილია ასოების და ფონემატიკური სმენის სავარჯიშოები.

პროექტის ავტორი:ლელა გაფრინდაშვილი
დიზაინერი:თეო კვიწინაძე

ფასი: ლარი