მეტყველება.

დაეხმარეთ ბავშვებს სწავლისთვის აუცილებელი უნარების განვითარებასა და გავარჯიშებაში. სავარჯიშოები, რომელთაც ჩვენ გთავაზობთ, სწავლისა და შემეცნების პროცესს საინტერესოს და სასიამოვნოს გახდის ბავშვისთვის.


რვეულში წარმოდგენილია მეტყველების სავარჯიშოები.

პროექტის ავტორი: ლელა გაფრინდაშვილი
დიზაინერი: თეო კვიწინაძე

ფასი: 1,90 ლარი