ლოგიკურ-მათემატიკური აზროვნება, ციფრები,თვლა.

დაეხმარეთ ბავშვებს სწავლისთვის აუცილებელი უნარების განვითარებასა და გავარჯიშებაში. სავარჯიშოები, რომელთაც ჩვენ გთავაზობთ, სწავლისა და შემეცნების პროცესს საინტერესოს და სასიამოვნოს გახდის ბავშვისთვის.

რვეულში წარმოდგენილია ლოგიკურ-მათემატიკური უნარების განვითარებისთვის სავარჯიშოები.


პროექტის ავტორი: ლელა გაფრინდაშვილი
დიზაინერი: თეო კვიწინაძე

ფასი: 1,90 ლარი