ხატოვანი აზროვნება,ნატიფი მოტორიკა.

დაეხმარეთ ბავშვებს სწავლისთვის აუცილებელი უნარების განვითარებასა და გავარჯიშებაში. სავარჯიშოები, რომელთაც ჩვენ გთავაზობთ, სწავლისა და შემეცნების პროცესს საინტერესოს და სასიამოვნოს გახდის ბავშვისთვის.

რვეულში წარმოდგენილია ხატოვანი აზროვნების და ნატიფი მოტორიკის შესასწავლი სავარჯიშოები.

პროექტის ავტორი:ლელა გაფრინდაშვილი
დიზაინერი:თეო კვიწინაძე

ფასი: 1,90 ლარი