ეტიკეტი

სკოლამდელი ასაკის 4-დან 6 წლამდე ბავშვებისთვის.
ეტიკეტი - ეს არის თავაზიანობის გამოხატვა და ვინც ამ ენაზე იცის ლაპარაკი, ის ყველასთვის სასურველი მეგობარია. ამიტომ შევასწავლოთ პატარებს ეტიკეტის აუცილებელი წესები.

ფასი: 0.0 ლარი

წიგნის მხატვარი - ილია ჭრელაშვილი