აზროვნება დაწყებითი კლასებისთვის

წიგნი რეკომენდირებულია 6-დან 8-წლამდე უმცროსი სასკოლო ასაკის ბავშვებისთვის.
ისეთი ძირითადი უნარების განსავითარებლად როგორებიცაა: ამოცანის
პირობის გაანალიზება, სწორი მსჯელობა მისი გადაჭრის გზების და ხერხების შესახებ, უმარტივესი დასკვნების გაკეთება, შედარება,
განზოგადება, მთავარის გამოყოფა .
მოცემული დავალებების გამოყენება შეიძლება ბავშვთან, როგორც ინდივიდუალური ასევე ჯგუფური მუშაობისას.

ფასი: 2.50 ლარი