მხიარული მათემატიკა 3-დან 5 წლამდე

განკუთვნილია ათის ფარგლებში ანგარიშში სავარჯიშოდ. ასევე ისეთ მარტივ ცნებებს შორის ურთიერთმიმართებების გასარკვევად, როგორებიცაა: დიდი-პატარა, ზემოთ-ქვემოთ, მარჯვნივ-მარცხნივ, გრძელი-მოკლე, მაღალი-დაბალი, ფართო-ვიწრო.

ავტორი: ფსიქოლოგი ლელა გაფრინდაშვილი
დიზაინერი: თეო კვიწინაძე

ყდა თხელი, გვერდების რაოდენობა 16

ფასი: 1.90 ლარი