სკოლისთვის მოსამზადებელი სავარჯიშოები

ეს წიგნი სწავლისა და შემეცნების პროცესს საინტერესოსა და სასიამოვნოს გახდის ბავშვისათვის. მასში თავმოყრილია დავალებები, რომლებიც სკოლაში სწავლის წარმატებულად დაწყებას შეუწყობს ხელს.წარმოდგენილია აზროვნების, მეხსიერების, ყურადღების, მეტყველების, ლოგიკურ-მათემატიკური უნარების, მხედველობით-სივრცითი აღქმის, ნატიფი მოტორიკის გასავარჯიშებელი, ასოებისა და ციფრების შესასწავლი სავარჯიშოები.

ავტორი: ფსიქოლოგი ლელა გაფრინდაშვილი
დიზაინერი: თეო კვიწინაძე

ყდა თხელი, გვერდების რაოდენობა 80

ფასი: 7.50 ლარი