კოგნიტური უნარების ტესტები

ტესტების საშუალებით შესაძლებელია, გაირკვეს ჩამოუყალიბდა თუ არა ბავშვს კონკრეტული კოგნიტური უნარი და ასევე განვითარების რა ეტაპზეა იგი. ბავშვის ამა თუ იმ უნარის განვითარების დონის შეფასება ხდება იმის მიხედვით, რამდენად ეფექტურად გაართმევს იგი თავს დავალებებს.

შემდგენელი: ფსიქოლოგი ლელა გაფრინდაშვილი
კონსულტანტი: ფსიქოლოგი,დოქტორი ნატა მეფარიშვილი
დიზაინერი: თეო კვიწინაძე

ყდა თხელი, გვერდების რაოდენობა 56

ფასი: 7.70 ლარი